Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị

VietTimes -- Su-34 Fullback, một phát triển của Su-27 Flanker tấn công mặt đất, máy bay ném bom chiến trường, một gạch nối giữa F-111 Aardvark và F-15E Strike Eagle, đã thể hiện khác xuất sắc ở Syria. Dưới đây là chùm ảnh của Gelio về quy trình lắp ráp Vịt con Su-34, đăng tải trên Foxtrot Alpha
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 1
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 2
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 3
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 4
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 5
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 6
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 7
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 8
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 9
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 10
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 11
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 12
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 13
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 14
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 15
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 16
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 17
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 18
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 19
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 20
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 21
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 22
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 23
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 24
Chùm ảnh xưởng lắp ráp Su-34 Fullback Việt Nam dự kiến trang bị ảnh 25
 NT