Doanh nhân khốn đốn vì bị hoãn xuất cảnh

Hàng loạt doanh nhân bị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế, trong đó có món nợ chưa đến một triệu đồng. Giới doanh nhân lo ngại tình trạng này tác động rất lớn đến việc đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nhân khốn đốn vì bị hoãn xuất cảnh