Công nghệ

Xem thêm mục Công nghệ

Kinh tế & dữ liệu

Xem thêm mục Kinh tế & dữ liệu

Xã hội

Xem thêm mục Xã hội

Thế giới

Xem thêm mục Thế giới

VDCA

Xem thêm mục VDCA

Emagazine

Hà Nội cần có chính sách công bằng cho sự phát triển của cả y tế công lập và ngoài công lập

GS.TS.NGND. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội: Hà Nội cần có chính sách công bằng cho sự phát triển của cả y tế công lập và ngoài công lập E-magazine

VietTimes – Hà Nội cần xây dựng trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực y tế, làm cơ sở cho các nhà quản lý đưa ra các chiến lược phát triển đội ngũ nhân viên y tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Thủ đô.

Xem thêm mục Emagazine