Để có một Thung lũng Silicon tiếp theo…

Để có một Thung lũng Silicon tiếp theo… Analysis

VietTimes– Ước mơ có được một Thung lũng Silicon là một động lực tích cực và tiến bộ. Nhưng lạm phát những cái gọi là Thung lũng Silicon lại là một dấu hiệu tiêu cực. Đừng ảo tưởng về một Thung lũng Silicon kiểu Thánh Gióng!