Sự chuẩn bị kỹ càng, bước đi thận trọng vì lợi ích dân tộc
Về Hiệp định Biên giới Việt – Trung và Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ:

Sự chuẩn bị kỹ càng, bước đi thận trọng vì lợi ích dân tộc

VietTimes – Việc ký Hiệp định Biên giới Việt- Trung và Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ đã được nói và phân tích rất nhiều; các chuyên gia và những người trực tiếp tham gia 2 sự kiện này đều đồng nhất, rằng đây là những bước đi thận trọng, được cân...
Close