Công nghệ

Xem thêm mục Công nghệ

Kinh tế & dữ liệu

Xem thêm mục Kinh tế & dữ liệu

Xã hội

Xem thêm mục Xã hội

Thế giới

Xem thêm mục Thế giới

VDCA

Xem thêm mục VDCA

Emagazine

PGS.TS Lương Ngọc Khuê kiểm tra tại một bệnh viện

Thực trạng chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện: Bài 3: Bộ Y tế làm gì để cải thiện chất lượng? E-magazine

VietTimes – Do chưa được chăm sóc toàn diện nên mỗi người bệnh nằm viện đều phải có 1-2 người nhà đi theo chăm sóc. Vì cả nước đang thiếu hơn 100.000 điều dưỡng, đặc biệt, trình độ chuyên môn của điều dưỡng thấp nhất trong khu vực.

Xem thêm mục Emagazine