Một đối tác gắn bó của Vinaconex

VietTimes – Đối tác này đã gắn bó với Vinaconex từ thời cổ đông nhà nước chi phối vốn và vẫn tiếp tục duy trì được mối hợp tác tích cực với Vinaconex thời tư nhân hóa hoàn toàn.
Một đối tác gắn bó của Vinaconex
Close