Phó Thủ tướng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2023 (ảnh; Đăng Khoa)

Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2023 Cục Chuyển đổi số quốc gia: Dữ liệu giống như đất đai trên không gian số

VietTimes – "Dữ liệu là tài nguyên mới, có thể coi là đất đai trên không gian số. Cơ quan nhà nước xây dựng và mở tài nguyên này nhằm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số", Phó Cục trưởng phụ trách Cục CĐS quốc gia nhấn mạnh.