Phê duyệt quy hoạch điện VIII

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch điện VIII

VietTimes – Theo Quy hoạch điện VIII, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải giai đoạn 2021-2030 ước tính 134,7 tỉ USD; định hướng giai đoạn 2031-2050 ước tính nhu cầu vốn khoảng 399,2 - 523,1 tỉ USD.

Những ngân hàng có nền tảng vốn và tiềm lực tài chính vững vàng – với lợi thế ưu tiên giành được hạn mức tín dụng cao – được dự báo sẽ bứt phá với hoạt động cho vay, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2023

Hạ lãi suất mở lối cho tín dụng

Động thái giảm lãi suất huy động trên diện rộng tại các ngân hàng được kỳ vọng sẽ sớm kéo lãi suất cho vay hạ nhiệt trong thời gian tới, mở đường cho tín dụng tăng trưởng trở lại.