Làm sao để ngăn “điên loạn” giá vàng?

Làm sao để ngăn “điên loạn” giá vàng?

“Khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện”, “Khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra” để “báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 5 năm 2024, không để chậm trễ hơn nữa”.