Video: Không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích IS

Lực lượng không quân liên minh do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở công nghiệp dầu mỏ của IS ở Dayr Az Zawr, Syria. Khu vực tập trung quân và hầm ngầm ở gần Bagdad, Iraq; không kích một sở chỉ huy điều hành tác chiến của IS ở Mosul, Iraq.
Video: Không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích IS

Lực lượng không quân Liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tấn công khu công nghiệp dầu mỏ ở Dayr Az Zaw, Syria.

Lực lượng không quân Liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tấn công một căn cứ hầm ngầm, khu vực tập trung các chiến binh IS ở gần Bagdad, Syria.

Lực lượng không quân Liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu không kích chính xác vào một cuộc họp các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố IS ở Mosul, Iraq

QPAN