Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD

VietTimes -- Không quân Mỹ ngày 18.8.2016 đã công khai cho đăng tải các hình ảnh ghi lại cảnh cất cánh, hợp luyện, tuần tra của 3 loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng gồm B-52 Stratofortress, B-1 Lancer và B-2 Spirit.

Một chiếc oanh tạc cơ B1B Lancer của Mỹ cất cánh từ đường băng.

Một chiếc oanh tạc cơ B1B Lancer của Mỹ cất cánh từ đường băng.

Đây là những phương tiện được quân đội Mỹ mới điều đến căn cứ ở Thái Bình Dương, một phần của hoạt động triển khai quân bị trong chiến lược xoay trục sang thái Bình Dương của Washington.

Hoa Kỳ tuyên bố việc triển khai các máy bay ném bom chiến lược, có khả năng mang vũ khí hạt nhân của mình đến khu vực là nhằm thể hiện cam kết với các đồng minh ở châu Á, đặc biệt là với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng, hành động của Mỹ là lời cảnh báo đối với chính quyền Bắc Triều Tiên cũng như Trung Quốc tại hai điểm nóng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Dưới đây là chùm ảnh do Không quân Mỹ mới cung cấp trong ngày hôm nay 18.8:

Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 1
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 2
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 3
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 4
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 5
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 6Oanh tạc cơ B-2
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 7Các máy bay ném bom B-2, B-52, B1B Lancer
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 8B1B Lancer
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 9
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 10
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 11
B-2
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 12
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 13
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 14
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 15
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 16
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 17
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 18
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 19
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 20
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 21
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 22
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 23
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 24
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 25
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 26
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 27
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 28
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 29
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 30
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 31
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 32
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 33
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 34
Chùm ảnh: Lần đầu tiên trong lịch sử 3 loại máy bay ném bom Mỹ cùng tuần tra trên TBD ảnh 35