Sản xuất thiết bị truy cập wifi trên nền điện toán đám mây

Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia vừa nghiệm thu dự án “Nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị truy nhập wifi (Access Point) dùng cho mạng VNPT wifi dựa trên nền điện toán đám mây”.
Các sản phẩm của dự án được giới thiệu tại buổi nghiệm thu.
Các sản phẩm của dự án được giới thiệu tại buổi nghiệm thu.

Đây là dự án thuộc chương trình thành phần “Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao” trong khuôn khổ “Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020” do Thủ tướng phê duyệt năm 2010.

Dự án đã thiết kế và phát triển thiết bị truy nhập hỗ trợ chuẩn công nghệ không dây 802.11ac, đồng thời phát triển hệ thống phần mềm điều khiển và quản lý truy nhập (Cloud Controller) và dịch vụ dựa trên nền điện toán đám mây (wifi Core SMP), nhằm xây dựng và làm chủ giải pháp tổng thể cho mạng wifi diện rộng. Hội đồng đánh giá dự án đã đáp ứng mục tiêu đề ra.