Bộ Y tế kiến nghị với Chính phủ giải quyết hàng loạt vấn đề "nóng" của ngành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với các cán bộ, nhân viên y tế hy sinh do mắc COVID-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, là một trong các nội dung vừa được Bộ Y tế kiến nghị với Chính phủ.
Bộ Y tế đề nghị công nhận liệt sĩ đối với các cán bộ, nhân viên y tế hy sinh do mắc COVID-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch
Bộ Y tế đề nghị công nhận liệt sĩ đối với các cán bộ, nhân viên y tế hy sinh do mắc COVID-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch

Sau khi “Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022”, Bộ Y tế đã đề xuất và kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng.

Trong đó, một nội dung đáng chú ý là Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ công nhận liệt sĩ đối với các cán bộ, nhân viên y tế hy sinh do mắc COVID-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất nâng cao chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực y tế với việc đề nghị Chính phủ có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Về hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách y tế, Bộ Y tế đề nghị cho phép Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đánh giá, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội một số nội dung của Luật đang bất cập, vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết để sớm khắc phục như: Xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược với hình thức theo trình tự rút gọn; Kéo dài hiệu lực quy định tại khoản 3.8 của Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH ngày 30/12/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực đến khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược có hiệu lực.

Bộ Y tế cũng đề xuất nâng cao chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực y tế

Bộ Y tế cũng đề xuất nâng cao chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực y tế

Trong lĩnh vực đầu tư, tài chính y tế và giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Y tế đề xuất được phép chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đánh giá, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội về đầu tư cho lĩnh vực y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần... theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội, Nghị quyết số 20/NQ-TW, Nghị quyết số 21/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII để Quốc hội bố trí ngân sách, tăng chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước.

Bộ Y tế cũng đề xuất Chính phủ cho phép Bộ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan liên quan để xây dựng, đề xuất phương án cụ thể của lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, để thực hiện chủ trương tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế kể cả giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế.

Về vấn đề tự chủ bệnh viện, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ xem xét đề xuất của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc cho phép các đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực y tế chưa được cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP tiếp tục được thực hiện phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP cho đến khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ theo quy định mới.

Bộ Y tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc trong thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc trong thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính có ý kiến đối với một số đề xuất, kiến nghị của Bộ Y tế liên quan đến sử dụng nguồn lực tiếp nhận hỗ trợ của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, gồm: Theo dõi, hạch toán nguồn lực hỗ trợ và việc cấp kinh phí để mua trang thiết bị và vật tư hỗ trợ các nước; Hướng dẫn về giải quyết vướng mắc mua sắm hàng hóa là tài sản đã qua sử dụng trong nước (không phải nhập khẩu) do nhiều trang thiết bị y tế khi kết thúc đề án liên doanh, liên kết nhưng vẫn còn sử dụng được, có nhu cầu nhượng, bán lại cho đơn vị công.

Để giải quyết vướng mắc trong vấn đề viện phí, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các đơn vị tuyến dưới khẩn trương phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc, khó khăn và tồn đọng trong thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời, có biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp bạo hành nhân viên y tế, để cán bộ y tế yên tâm công tác.