GS.TS. Đoàn Quốc Hưng: Khi 100% bác sĩ đều học Nội trú, người bệnh sẽ được chăm sóc bình đẳng

ĐÀO TẠO BÁC SĨ NỘI TRÚ THEO HƯỚNG TINH HOA HAY MỞ RỘNG ĐỂ PHỦ KHẮP CÁC VÙNG? GS.TS. Đoàn Quốc Hưng: Khi 100% bác sĩ đều học Nội trú, người bệnh sẽ được chăm sóc bình đẳng

VietTimes – Bác sĩ Nội trú là đội ngũ có chuyên môn cao, nhưng chỉ chiếm 10% số sinh viên tốt nghiệp, lại tập trung ở bệnh viện TW, tức là 90% bệnh viện trong cả nước không có Bác sĩ Nội trú, là nguyên nhân quá tải tại tuyến TW.

GS.TS. TTND. Nguyễn Duy Ánh: Không nên hạn chế như trước, nhưng cũng không đào tạo tràn lan

Đào tạo Bác sĩ Nội trú theo hướng tinh hoa hay mở rộng để phủ khắp các vùng? GS.TS. TTND. Nguyễn Duy Ánh: Không nên hạn chế như trước, nhưng cũng không đào tạo tràn lan

VietTimes – Đào tạo Bác sĩ Nội trú và chính sách việc làm cho họ phải đi đôi với nhau. Đào tạo nhiều phải có đầu ra, tránh dư thừa. Cần có chính sách Bác sĩ Nội trú tốt nghiệp phải đi các tỉnh một thời gian, rồi mới được về tuyến TW.