Nhanh chóng thể chế hóa Nghị quyết 30/NQ-CP để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công điện số 179/CĐ-TTg về việc thể chế hóa Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 của Chính phủ, nhằm thực hiện các giải pháp bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế.

Bệnh nhân nhận thuốc tại nhà thuốc bệnh viện
Bệnh nhân nhận thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

Hiện vẫn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, làm ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của người dân.

Đây là điều đáng lưu ý khi Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, người đứng đầu cơ sở y tế công lập phải tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Chính phủ và nhân dân để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế, như:

- Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 29/6/2022 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập;

- Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 9/7/2022 - Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022;

- Điểm 4, Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương;

- Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 05/8/2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 25/02/2023,...

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; trên cơ sở thống nhất của các thành viên Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế (Nghị quyết số 30)...

Để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho nhu cầu khám, chữa bệnh nhất là tại các cơ sở y tế công lập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng Bộ Y tế:

a) Tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa Nghị quyết số 30. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Hoàn thành trước ngày 10/4/2023.

b) Chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành các văn bản cần thiết khác thuộc thẩm quyền.

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ ban hành các văn bản trên

2. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên.