Bạn chọn như thế nào?

VietTimes -- Video của Team Blackberry có tên là Do You. Trong video đưa 2 hình ảnh so sánh giữa 2 tuýt người, một nhóm luôn hành động và không chờ đợi, một nhóm luôn sẵn sàng đi trước thực hiện và sáng tạo. Bạn sẽ chọn mình là tuýt người nào?
Bạn chọn như thế nào?
Bạn chọn như thế nào?