Video hiếm: Chủ tịch Hồ Chí Minh mẫn tiệp trả lời phỏng vấn nữ nhà báo Pháp

VietTimes -- Điều dễ nhận thấy nhất trong nội dung trả phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phong cách trả lời ngắn gọn, súc tích và đi thẳng vào nội dung câu hỏi. Trí tuệ mẫn tiệp của Người thể hiện qua phản xạ nhanh nhạy và nghệ thuật ứng xử rất đỗi tự nhiên trước mọi tình huống.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các nhà báo Pháp tại Phủ Chủ tịch, tháng 6 năm 1964.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các nhà báo Pháp tại Phủ Chủ tịch, tháng 6 năm 1964.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngày 5/6/1964.