Tuyên giáo đi trước - mở đường
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng:

Tuyên giáo đi trước - mở đường

Ngày 15/7, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”.

Close