Hà Nội sắp có đường nối từ cầu Hòa Bình đến KĐT mới Nam Hồ Linh Đàm

VietTimes -- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Hùng, vừa ký phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối cầu Hòa Bình đi khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500.
Hà Nội sắp có tuyến đường nối từ cầu Hòa Bình đến KĐT mới Nam Hồ Linh Đàm.
Hà Nội sắp có tuyến đường nối từ cầu Hòa Bình đến KĐT mới Nam Hồ Linh Đàm.

Theo đó, tuyến đường thuộc xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, có chiều dài khoảng 800m. Điểm đầu giao với đường Phan Trọng Tuệ, điểm cuối giao với Khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, và được chia làm 2 đoạn.

Trong đó, đoạn 1 nối từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường quy hoạch, có mặt cắt ngang B=25m, quy mô đoạn đường rộng 27,5m, trong đó lòng đường rộng 15m, hè đường phía Tây (phía sông Hòa Bình) rộng 5m, hè đường phía Đông rộng 7,5m.

Đoạn 2 từ đường quy hoạch mặt cắt ngang B=25m, đến khu đô thị Nam Hồ Linh Đàm, quy mô mặt cắt ngang đường rộng 30m, trong đó lòng đường rộng 15m, vỉa hè 02 bên mỗi bên rộng 7,5m.

Các nút giao thông giữa tuyến đường với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch sẽ được tổ chức nút giao bằng.

Chỉ giới đường đỏ các nút giao với các đường ngang quy hoạch sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường và các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tim đường quy hoạch sẽ đi qua các điểm được xác định bằng tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật, các yếu tố khống chế và thực hiện trực tiếp trên bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường đã được định vị, mặt cắt ngang và các thông số kỹ thuật.

Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường; phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường.

Giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt, bàn giao hồ sơ cho các cơ quan liên quan; Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ thiết kế cám mốc giới tuyến đường trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt làm cơ sở triển khai cắm mốc giới tuyến đường ngoài thực địa.