Hà Nội sắp có tuyến đường từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh

VietTimes -- Tuyến đường từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh có chiều dài khoảng 1,9km, rộng 15m, có 4 làn xe.

Tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh.

Tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh).

Đây là đường cấp khu vực, có chiều dài khoảng 1,9km, có mặt cắt ngang đường 30m gồm: lòng đường 04 làn xe chạy rộng 15m, hè hai bên rộng 2x7,5m. Cầu qua sông Sét và sông Kim Ngưu có quy mô rộng 21m gồm: lòng đường xe chạy 15m đồng nhất với đường hai đầu cầu, hè và lan can hai bên rộng 2x3m.

Chỉ giới đường đỏ tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố khác.

Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường này sẽ được nghiên cứu bổ sung khi lập dự án, quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang sẽ được xác định cụ thể theo các quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường hoặc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP Hà Nội giao UBND quận Hoàng Mai chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai thông tin để các tổ chức, cơ quan, nhân dân biết, thực hiện.