Địa phương chậm báo cáo, Bộ hoãn mua xe công

VietTimes -- Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng, bộ này xin tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung đối với xe ô tô công. Lý do vì đến nay chưa xác định được nhu cầu mua ô tô công cả nước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Chính phủ đã quy định bắt đầu từ năm 2016 sẽ thực hiện việc mua sắm tài sản công tập trung trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các địa phương, bộ ngành cả nước. 

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, hiện các bộ ngành, địa phương vẫn đang trong quá trình rà soát, sắp xếp lại xe ô tô phục vụ công tác chung và chưa gửi hết các báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp nhu cầu.

Việc rà soát của các bộ ngành, địa phương còn đóng vai trò là sau khi có kết quả tổng hợp, Bộ Tài Chính mới xác định được số xe ô tô thừa, thiếu của từng bộ ngành, địa phương. Để làm cơ sở điều chuyển, phân bổ lại số xe từ nơi thừa sang nơi thiếu, khi không có nguồn xe điều chuyển thì mới thực hiện mua thêm xe.

Do sự chậm này, Bộ Tài chính trình xin Thủ tướng tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung đối với ô tô công.

Ngoài ra, với các tài sản công khác không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia thì tiếp tục thực hiện theo quy định