24 bệnh viện nào đủ điều kiện khám sức khoẻ trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã công bố danh sách các bệnh viện đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người dân.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân (Ảnh - BYT)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân (Ảnh - BYT)

Trong văn bản về việc cập nhật danh sách cơ sở khám sức khoẻ gửi Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký đã chỉ rõ vai trò, tầm quan trọng của việc khám sức khoẻ cho người dân trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Về công tác khám sức khỏe, trong những năm qua, Bộ Y tế là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn về lĩnh vực khám sức khỏe như khám sức khỏe đi học, đi làm, khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài, khám sức khỏe lái xe; khám sức khỏe thuyền viên.

Để thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trong việc tra cứu cũng như thực hiện các nội dung liên quan đến khám sức khỏe, nhất là trong thời điểm cả thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã tổng hợp danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đã công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe trên toàn quốc tính đến ngày 31/12/2020.

Trong danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đã công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe của Bộ Y tế, có 24 bệnh viện, viện thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ, ngành đáp ứng đầy đủ các điều kiện khám, chữa bệnh trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đứng đầu danh sách này là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tiếp đến là Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh cơ sở 1,2,3; Bệnh viện 74 Trung ương, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí,… Cùng với đó, Bộ Y tế cũng thông tin rõ các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - BYT)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - BYT)

Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Y tế đề nghị Bộ Lao Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc thông báo danh sách theo Phụ lục 1 tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, để tạo điều kiện thuận lợi khi cần tra cứu hoặc liên hệ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền chủ động định kỳ tra cứu danh sách các cơ sở thực hiện khám sức khỏe trên Website của: Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh); Bộ Công an (Cục Y tế); Bộ Giao thông vận tải; Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời cập nhật các cơ sở công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khoẻ theo quy định; tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở thực hiện khám sức khoẻ thuộc thẩm quyền quản lý; Chỉ đạo bộ phận thực hiện khám sức khoẻ nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật hướng dẫn liên quan đến công tác khám và cấp giấy khám sức khoẻ; chấn chỉnh, xử lý theo các mức độ đối với các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra của đơn vị.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát và thường xuyên cập nhật các thay đổi về danh sách cơ sở thực hiện khám sức khoẻ trên địa bàn (kể cả các đơn vị Trung ương và Y tế Bộ, ngành đóng trên địa bàn) trên Website của Sở Y tế và nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác khám sức khoẻ nói chung và các văn bản hướng dẫn về kiểm soát, sàng lọc, xét nghiệm COVID-19 khi thực hiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài; định kỳ hằng năm báo cáo thông tin về khám sức khoẻ về Bộ Y tế vào ngày 15/1 của năm sau và khi có yêu cầu đột xuất.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế Bộ ngành tăng cường quản lý công tác khám sức khoẻ và cấp giấy khám sức khoẻ, kiểm tra, thanh tra công tác khám sức khoẻ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về khám sức khoẻ như giấy khám sức khoẻ giả, cấp giấy khám sức khoẻ khi không có người khám,… gửi thông báo đến Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi cơ sở đóng trụ sở về việc công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khoẻ để Sở Y tế cập nhật chung trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng năm báo cáo thông tin về khám sức khoẻ về Bộ Y tế.