Video: Nên làm gì trước những bình luận “gạch đá” trên mạng xã hội?

Cùng theo dõi video để xem chúng ta phải làm thế nào để trở nên "lý trí" hơn thay vì hành động theo cảm xúc trước những bình luận trên mạng xã hội.
Video: Nên làm gì trước những bình luận “gạch đá” trên mạng xã hội?

Theo ICT News