Tổng tài sản của các tổ chức tín dụng giảm liên tục trong 2 tháng

Tổng tài sản có của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 2/2015 giảm 1,91% so với cuối năm 2014. Đây là số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng tài sản có của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 2/2015 giảm 1,91% so với đầu năm
Tổng tài sản có của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 2/2015 giảm 1,91% so với đầu năm

Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản có của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 2/2015 giảm 1,91% so với đầu năm, ở mức 6.390.357 tỷ đồng.

Giảm mạnh nhất là tổng tài sản của các công ty tài chính, cho thuê với tốc độ giảm 3,36%, còn 66.366 tỷ đồng.

Tổng tài sản của hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 2,85% xuống còn 2.701.851 tỷ đồng. Tiếp đến là nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước giảm 2,1% đạt 2.815.678 tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2015, tổng tài sản có của các TCTD liên tục giảm. Trong khi đó, tổng tài sản của toàn hệ thống đến hết năm 2014 lên cao kỷ lục trên 6,5 triệu tỷ đồng.

Vốn điều lệ trong tháng 2/2015 chỉ tăng 0,16% so với cuối năm 2014, đạt 436.331 tỷ đồng toàn ngành. Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm nay, vốn điều lệ tại nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần và Nhà nước không tăng trưởng. 

Vốn tự có của các tổ chức tín dụng đạt 522.031 tỷ đồng, bất ngờ tăng 5,13% so với cuối năm 2014 trong đó vốn tự có của  hệ thống các công ty tài chính, cho thuê tài chính tăng mạnh nhất với tỷ lệ 6,45% lên 16.188 tỷ đồng. 

Hiệu quả kinh doanh của hệ thống các TCTD tiếp tục không có gì thay đổi so với tháng trước khi mà ROA và ROE của toàn hệ thống vẫn lần lượt đạt 0,51% và 5,49% trong tháng 2/2015. 

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống là 13,42%, thấp nhất là các ngân hàng TMCP Nhà nước với tỷ lệ 9,71%, cao nhất là khối các ngân hàng liên doanh,  nước ngoài với tỷ lệ 32,89%.

Theo Bizlive