Đến năm 2020: Dân số đô thị Việt Nam chiếm 40%

Đây là thông tin từ Hội thảo Xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia do Bộ Xây dựng tổ chức.

Quá trình đô thị hóa tại Việt Nam diễn ra nhanh chóng, liên quan trực tiếp đến phát triển đất nước do đó cần lập chính sách huy động nguồn lực cho phát triển đô thị.

Quá trình đô thị hóa tại Việt Nam diễn ra nhanh chóng, liên quan trực tiếp đến phát triển đất nước do đó cần lập chính sách huy động nguồn lực cho phát triển đô thị.

Theo các chuyên gia đánh giá, quá trình đô thị hóa tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng và liên quan trực tiếp đến phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, dân số đô thị của Việt Nam đạt khoảng 35,7% và ước tính đến năm 2020 có khoảng 40% dân số Việt Nam sống trong các khu vực đô thị. Kết quả là không gian các đô thị được mở rộng một cách mạnh mẽ trên khắp cả nước.

Trong những năm gần đây tỷ lệ trung bình tăng trưởng kinh tế hằng năm tại các khu vực đô thị luôn đạt 12% đến 15%, gấp 1,5 đến 2 lần tỷ lệ tăng trưởng bình quân kinh tế cả nước. Đặc biệt là tốc độ tăng trưởng cao tại hai trung tâm đô thị lớn nhất là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Quá trình này dự tính sẽ còn tiếp tục tăng mạnh và tạo ra nhu cầu về quản lý phát triển đô thị ngày càng tăng cao.

Trong bối cảnh đó, Bộ Xây dựng cho rằng, cần thiết phải xây dựng một Chiến lược như một công cụ chính quản lý và hướng dẫn phát triển đô thị tại cả hai cấp độ Trung ương và địa phương và qua đó cung cấp các chính sách cơ sở nhằm huy động nguồn lực cho phát triển hiệu quả hơn nữa hệ thống đô thị quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, NUDS là một công cụ để Chính phủ kiểm soát công tác phát triển đô thị và đặt nền móng cơ sở mang tính nghiên cứu phục vụ các quyết định về phát triển đô thị trong tương lai. Ngoài ra, các nội dung trong chiến lược cũng sẽ cung cấp các hướng dẫn cho các nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế tiếp cận các cơ hội đầu tư trong đô thị cũng như các thông tin về nhu cầu thực tế.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, Dự án sẽ thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đô thị, phân tích thực trạng phát triển đô thị cả nước, phân tích khung chính sách, pháp lý về phát triển đô thị, nghiên cứu đưa ra các mục tiêu chính làm cơ sở cho việc xây dựng NUDS giai đoạn tiếp theo.

Theo Giao thông

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm