Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn khẳng định không phụ trách nguồn vốn

VietTimes -- Tại phiên xét xử Đại án OceanBank buổi chiều ngày 6/3, bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank khẳng định, ở OceanBank bị cáo được phân công nhiệm vụ như: kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro,…. Nhưng không có vai trò phụ trách nguồn vốn.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, khẳng định không phụ trách nguồn vốn.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, khẳng định không phụ trách nguồn vốn.

Trả lời Luật sư bào chữa cho Hà Văn Thắm bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho biết, trước khi sang OceanBank, bị cáo có 03 năm làm Ban trù bị thành lập ngân hàng Hồng Việt, 8 năm làm Công ty tài chính PVFC.

Khi luật sư hỏi: “Lợi nhuận PVFC năm cuối”? bị cáo Sơn trả lời: “Vốn góp Nhà nước là 2.000 tỷ đồng. Nhà nước bán 10% cổ phần PVFC được 200 triệu USD cho Morgan Stanley. Bị cáo có uy tín trên thị trường vốn. Công ty tài chính tạo lập tiên phong cổ phần hóa các doanh nghiệp và thu về các khoản tiền”.

Quy định Tổng Giám đốc ngân hàng, một người đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cũ thì còn có thể tác động đến các đơn vị cũ không? Tổng Giám đốc hoạt động theo quy định pháp luật nào?

Bị cáo Sơn cho biết, Tổng giám đốc hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Tổ chức tín dụng, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT doanh nghiệp. Thời gian làm Tổng giám đốc OceanBank, trách nhiệm mình được phân công làm kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro,…. Trong phân công này, ông không có vai trò phụ trách nguồn vốn.

Tại phiên xét xử Luật sư lật lại: “Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng ông được phần công huy động vốn”? Bị cáo Sơn vẫn khẳng định: “Không được phân công và không nhận trách nhiệm lĩnh vực đấy”.

Bị cáo Sơn cho biết, khi bắt đầu sang bị cáo thấy: Ngân hàng nông thôn nhỏ và thực ra đang thiếu thanh khoản. Kinh nghiệm nhiều năm làm tài chính, đã có biện pháp đề xuất gồm phát triển mạng lưới, bổ sung thêm dịch vụ ngân hàng.

Đối với huy động vốn, bị cáo bàn một loạt chủ trương như cả hệ thống kích thích. Hỗ trợ kinh doanh như khách hàng tiềm năng, trả lương qua các sản phẩm để khuyến khích nhân viên. Uy tín của Ocean Bank tăng lên sau khi 10 năm không trả cổ tức thì 2 năm khi bị cáo vào đã trả cổ tức. 1/8/2009, thi đua giới thiệu khách hàng với tên gọi mỗi tuần một khách hàng tiềm năng.

Khi được Luật sư hỏi về việc “Cáo trạng cho rằng không phải chăm sóc khách hàng mà là chi lãi ngoài, anh nghĩ sao”?

Sơn trả lời: “Chi lãi ngoài khác với chăm sóc khách hàng. Cả thế giới làm chương trình, muốn phát triển phải tiếp thị, phát triển hình ảnh, thương hiệu...Ví dụ như việc làm thẻ để PV Oil thì cần tiền để đưa doanh nghiệp sang nước ngoài học hỏi cách họ làm”.