Bộ Tài chính nhắc trả nợ vay dân trong hai cuộc kháng chiến

VietTimes – Công văn này vừa được Bộ Tài chính  gửi các địa phương, đề nghị tiếp tục thanh toán tiền nợ dân trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, với nguồn kinh phí trả nợ từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đã dẫn một loạt các văn bản cho thấy thời gian kết thúc việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là đến hết ngày 31/12/1998.

Tuy nhiên, dường như việc trả nợ vay dân vẫn chưa hoàn thành.

Do đó đến ngày 7/6/2017 Bộ Tài chính - căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình – lại có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thanh toán nợ đối với các trường hợp người dân còn chứng từ gốc. Nhằm đảm bảo “công tác giải quyết nợ thực hiện thống nhất trên cả nước và đảm bảo quyền lợi cho người dân”.

Theo Bộ Tài chính, tiền trả nợ vay dân lấy từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phản ánh về cơ quan này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, từ ngày 18/12/1979, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21 TC/HCVX, hướng dẫn thi hành quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc thanh toán các khoản nhà nước nợ dân trong kháng chiến.

Theo đó, Bộ Tài chính quy định những khoản nợ dân phải trả bao gồm những khoản sau:

- Công phiếu kháng chiến phát hành các năm 1948, 1949, 1950, 1951, 1952; công trái quốc gia phát hành năm 1947, 1948; công phiếu nuôi quân năm 1964.

- Tiền hoặc lương thực cho các cơ quan Nhà nước vay để mua vũ khí, nuôi quân, nuôi cán bộ.

- Tài sản trưng thu, trưng dụng để phục vụ kháng chiến, mà chưa được Nhà nước bồi thường: máy móc, phương tiện vận tải, súc vật kéo, dụng cụ đồ đạc...

- Tiền ký gửi ở các cơ quan tín dụng và Ngân hàng Nhà nước cách mạng mà chưa được rút ra. Tiền Việt kiều gửi cơ quan Nhà nước ta ở nước ngoài để chuyển về nước đến nay chưa được lĩnh ra. Tiền tín phiếu, giấy bạc Nhà nước cách mạng phát thành chưa thu đổi.

Đến ngày 28/3/1985, Hội đồng Bộ trưởng tiếp tục có Chỉ thị 108-CT ngày yêu cầu thực hiện việc hoàn trả nợ vay dân trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ số liệu cụ thể về nợ vay dân trong giai đoạn này là bao nhiêu. Đồng thời cũng chưa rõ việc thanh toán trả nợ cho dân sẽ thực hiện theo hình thức như nào, nhất là khi giá trị đồng tiền đã khác biệt quá lớn sau hàng chục năm.