100% lãnh đạo Hà Nội sẽ điều hành công việc trên máy tính bảng

VietTimes -- Trong năm 2017, 100% lãnh đạo các đơn vị của Hà Nội sẽ sử dụng ứng dụng dùng chung của Thành phố trên thiết bị máy tính để điều hành công việc, giảm tối đa sổ sách giấy tờ và 100% cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước cũng khai thác, sử dụng hộp thư điện tử trao đổi thông tin trong công việc

Các đại biểu HDND TP Hà Nội được trang bị máy tính bảng từ năm 2012.

Các đại biểu HDND TP Hà Nội được trang bị máy tính bảng từ năm 2012.

Đồng thời, cũng theo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung của Thành phố, đảm bảo phần mềm triển khai đến đâu ứng dụng ngay đến đó, chú trọng việc tổ chức đào tạo trực tuyến thông qua môi trường mạng.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Hà Nội dự kiến sẽ cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 tối thiểu 40% thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, quận/huyện/thị xã và xã/phường/thị trấn; 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối dịch vụ công thống nhất toàn Thành phố và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức 3,4; phấn đấu đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực tư pháp, đăng ký qua mạng đạt trên 60% và các dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực khác đạt tối thiểu 30% được thực hiện qua mạng.

Cùng với việc triển khai xây dựng trung tâm giám sát, điều hành tập trung của Thành phố, trong năm 2017, Thành phố cũng dự kiến sẽ tập trung duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư; triển khai số hóa, xây dựng và duy trì 4 CSDL quan trọng gồm CSDL đất đai, CSDL doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, CSDL cán bộ công chức, CSDL lĩnh vực tư pháp - hộ tịch phục vụ chia sẻ, khai thác, phát triển kinh tế xã hội.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong Kế hoạch nêu trên, Thành phố cũng đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm nay cũng như quy định nguyên tắc triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã.

Cụ thể, đối với việc trang bị và cài đặt các phần mềm ứng dụng dùng chung trên thiết bị máy tính bảng để phục vụ việc lãnh đạo các đơn vị thuộc Hà Nội có thể xử lý, điều hành công việc, theo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017, Thành phố sẽ đầu tư các thiết bị di động (máy tính bảng), trước mắt thí điểm cài đặt ứng dụng dùng chung của Thành phố phục vụ công tác quản lý, điều hành, giảm sổ sách giấy tờ.

Là đơn vị được UBND TP Hà Nội giao làm cơ quan thường trực và chủ trì thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017, Sở TT&TT Thành phố cũng được giao thí điểm triển khai việc sử dụng các thiết bị di động (máy tính bảng) để cài đặt ứng dụng điều hành của Thành phố, giảm sổ sách giấy tờ.