Xử phạt 375 tổ chức vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường

VietTimes -- 9 tháng đầu năm 2016 Bộ TNMT đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 375 tổ chức với số tiền trên 36 tỷ đồng.
Bộ TNMT xử phạt hành chính 332 tổ chức liên quan đến môi trường.
Bộ TNMT xử phạt hành chính 332 tổ chức liên quan đến môi trường.

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ TNMT đã thực hiện 63 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.049 tổ chức. Qua đó xử phạt 375 tổ chức vi phạm pháp luật về các lĩnh vực của ngành, với tổng số tiền phạt 36 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực môi trường thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 858 tổ chức. Đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 332 tổ chức với số tiền là 30 tỷ 175,3 triệu đồng

Đứng thứ hai trong danh sách xử phạt là lĩnh vực khoáng sản. Bộ đã thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 78 tổ chức, qua đó phát hiện 9 tổ chức có các hành vi vi phạm.

Vị trí thứ 3 là lĩnh vực đất đai. Chín tháng qua, Bộ TNMT đã thực hiện 19 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 21 tổ chức, qua đó phát hiện 4 tổ chức vi phạm. Tuy nhiên, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính chỉ có 3 triệu đồng.

Tiếp đó là lĩnh vực tài nguyên nước. Mặc dù mới tổ chức 4 cuộc thanh tra, kiểm tra, nhưng Bộ đã phát hiện 3 chủ hồ chứa thủy điện có vi phạm. Qua đó tiến hành xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ TNMT cũng thực hiện thanh tra chuyên ngành kết hợp nhiều lĩnh vực, trong đó có 3 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực biển. Qua đó, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 tổ chức với số tiền 1,32 tỷ đồng.

Về thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Bộ TNMT đã thực hiện 4 cuộc thanh tra; ban hành quyết định xử phạt hành chính 29 tổ chức với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.