Sẽ đưa nội dung thuê dịch vụ CNTT vào Nghị định về quản lý đầu tư CNTT

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, bổ sung nội dung về thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong dự thảo Nghị định để tạo căn cứ pháp lý cao hơn thúc đẩy việc thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.
Cơ chế thuê dịch vụ CNTT là một giải pháp phát triển đẩy mạnh ngành công nghiệp CNTT và mở ra thị trường cho DN CNTT phát triển
Cơ chế thuê dịch vụ CNTT là một giải pháp phát triển đẩy mạnh ngành công nghiệp CNTT và mở ra thị trường cho DN CNTT phát triển

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị Bộ TT&TT hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn nhà nước.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ TT&TT nghiên cứu, rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy định tại dự thảo Nghị định liên quan tới đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp (bao gồm cả nội dung mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT) theo hướng loại bỏ các quy trình, thủ tục không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đối với trường hợp một nội dung cần từ hai Bộ trở lên hướng dẫn). Đồng thời, xem xét, nghiên cứu, bổ sung nội dung về thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong dự thảo Nghị định để tạo căn cứ pháp lý cao hơn thúc đẩy việc thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng được đề nghị tiếp tục nghiên cứu để xử lý các vướng mắc mà dự thảo Nghị định chưa giải quyết được theo hướng bảo đảm tuân thủ đúng các quy định tại Luật CNTT, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước; nhưng đối với các vấn đề quy định dưới Luật (Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã ban hành), dự thảo Nghị định cần có các quy định, hướng dẫn cụ thể để xử lý các vướng mắc này, đặc biệt là ở các khâu thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị Bộ TT&TT chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tại Văn phòng Chính phủ trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, hội, hiệp hội liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đang được thực hiện theo quy định của Nghị định 102 ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp CNTT, những quy định tại Nghị định 102 không phù hợp với đặc thù của ngành CNTT, do đó gây ra những  cản trở, khó khăn cho hoạt động  của doanh nghiệp khi tham gia triển khai các dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước.