Người dùng “ra sức” khen iPhone SE

Người dùng khen iPhone SE tốt hơn iPhone 5, dù thực tế đó là 2 chiếc điện thoại hoàn toàn giống nhau trong chương trình của danh hài Jimmy Kimmel.
Người dùng “ra sức” khen iPhone SE

Theo Zing