Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“

Các tay săn ảnh đã chớp được những khoảnh khắc các người đẹp trong lúc hoàn toàn cống hiến cho thể thao, đã có nhiều pha hớ hênh đến tức cười, khiến chính các khổ chủ sau đó cũng phát ngượng...

Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“

Dưới đây là một số pha ghi lại những người đẹp vô tình hớ hênh trong lúc hết mình vì thể thao:

Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 1
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 2
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 3
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 4
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 5
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 6
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 7
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 8
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 9
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 10
Người đẹp chơi thể thao và những pha hớ hênh “không thể tin nổi“ ảnh 11

Theo DM