Bộ Y tế: Xuất hiện hiện tượng cán bộ y tế tự ý bỏ việc ở một số tỉnh, thành phố

VietTimes – Qua các đợt kiểm tra, giám sát, Bộ Y tế phát hiện một số tỉnh, thành phố có hiện tượng người hành nghề khám, chữa bệnh tự ý bỏ vị trí công tác. 

Bác sĩ trực cấp cứu cho bệnh nhân (Ảnh - BYT)

Bác sĩ trực cấp cứu cho bệnh nhân (Ảnh - BYT)

Đây là thông tin được Bộ Y tế đưa ra trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý người hành nghề khám, chữa bệnh (KBCB).

Bộ Y tế cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc triển khai Công điện 1068 của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm duy trì công tác KBCB thường quy. Qua các đợt kiểm tra, giám sát và báo cáo của một số tỉnh, thành phố, Bộ Y tế phát hiện có hiện tượng người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Để khắc phục tình trạng này, bảo đảm nhân lực thực hiện phòng chống dịch COVD-19 và KBCB thường quy, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KBCB trên địa bàn (cả cơ sở công lập và tư nhân) bảo đảm nhân lực làm việc tại cơ sở KBCB theo quy định, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý người hành nghề KBCB tại đơn vị, xây dựng phương án, kế hoạch bố trí nhân lực phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để dự phòng có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế, gây ảnh hưởng đến hoạt động KBCB.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề KBCB theo quy định của Luật KBCB, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, viên chức, người hành nghề tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động KBCB.

Cùng với đó, Sở Y tế phải tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở KBCB, tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vị phạm các quy định về đạo đức hành nghề gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, xem xét có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp vi phạm.