Bộ Tài nguyên công bố 2 khu vực đấu giá quyền khai thác quặng sắt

VietTimes -- Cả 2 khu vực này đều thuộc tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể, Khu vực Nam Phia Đăm, diện tích 66,8 ha tại xã Bằng Thành và xã Bốc Bố, huyện Pác Nặm và Khu vực Bản Phắng 2, diện tích 58,6ha tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn.

Ảnh minh họa, nguồn internet.

Ảnh minh họa, nguồn internet.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 1770/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017, căn cứ vào Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường việc ban hành kế hoạch nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường theo đúng quy định của Luật Khoáng sản 2010; nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước.

Bộ Tài nguyên đặt yêu cầu các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan chức năng phê duyệt; Việc thực hiện đấu giá khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Theo Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã xác định được 2 khu vực đấu giá khai thác khoáng sản trong đợt 1, năm 2017. Cả 2 khu vực này đều thuộc tỉnh Bắc Kạn và đều đấu giá khai thác khoáng sản là quặng sắt.

Cụ thể, Khu vực Nam Phia Đăm, diện tích 66,8 ha tại xã Bằng Thành và xã Bốc Bố, huyện Pác Nặm và Khu vực Bản Phắng 2, diện tích 58,6ha tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn.

Về thời gian đấu giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định trong năm 2017, tuy nhiên nếu trong năm 2017 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản hết các khu vực mỏ đã phê duyệt trong kế hoạch thì các mỏ còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng giao Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho các khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá; lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản và triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.