TP HCM chưa có cán bộ vi phạm về minh bạch thu nhập

 UBND TP HCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ công khai việc kê khai, tài sản, thu nhập trên các phương tiện thông tin, niêm yết tại nơi công tác để người dân giám sát.
TP HCM chưa có cán bộ vi phạm về minh bạch thu nhập

UBND TP HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015.

Theo đó, năm 2015, có 36.608 người đã thực hiện kê khai, đạt tỷ lệ 99,98%. Có 8 người chưa nộp bản kê khai tài sản là do nghỉ thai sản, chuyển công tác khác, bệnh nặng nằm viện, nghỉ việc trong thời điểm kê khai.

Qua tổng hợp các báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 của các cơ quan, đơn vị, chưa có trường hợp nào phải giải trình, xác minh tài sản, thu nhập, chưa có trường hợp bị phản ánh sau công khai. Đến thời điểm báo cáo chưa có trường hợp vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập.

UBND TP đánh giá công tác minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo Thành ủy và UBND TP quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Để việc thực hiện và quản lý về minh bạch tài sản, thu nhập ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất để theo dõi, giám sát một cách liên tục, đầy đủ, khoa học biến động tài sản của cá nhân, trước tiên ở lĩnh vực quản lý đất đai, nhà ở, phương tiện giao thông có giá trị lớn.

Song song đó, Chính phủ cần thiết lập hệ thống thanh toán tín dụng đồng bộ trên toàn quốc, từng bước hạn chế thanh toán bằng tiền mặt; đồng thời qui định mọi khoản thu, chi đều phải minh bạch, nhất là mọi khoản mua sắm, tiêu dùng phải gắn với mã số của từng người thì việc kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập đạt hiệu quả.

Đặc biệt, UBND TP kiến nghị nghiên cứu các hình thức công khai việc kê khai, tài sản, thu nhập trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại nơi công tác và tại địa phương nơi sinh sống để người dân, xã hội có điều kiện thực hiện việc giám sát, qua đó góp phần phát hiện những trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không trung thực.

Theo NLĐ