Quốc hội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cho phép sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn.
Nghị quyết được thông qua với kết quả tán thành, có 468/473 các đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 94,35%.
Nghị quyết được thông qua với kết quả tán thành, có 468/473 các đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 94,35%.

Tại phiên làm việc sáng nay (9/1), trong chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Có 468/473 các đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 94,35%.

Trước đó, cũng trong sáng nay, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn thuốc.

Trình bày Báo cáo tại hội trường, bà Thúy Anh cho biết, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược, có 48 lượt ý kiến phát biểu thảo luận ở Tổ, 8 lượt ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường và 2 ý kiến bằng văn bản.

Đa số đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị quyết và cơ bản nhất trí với nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết.

Về tên gọi của Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tên của dự thảo Nghị quyết được chỉnh lý như sau: “Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024”.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Về các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 được tiếp tục thực hiện từ 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (Điều 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp tục rà soát quy định pháp lý liên quan đến việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch để đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết). Đồng thời, Uỷ ban đề nghị Quốc hội cho giữ thời điểm kết thúc của các quy định chuyển tiếp là 31/12/2023 và thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.

Liên quan đến việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 (Điều 3), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát và nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình nghiên cứu xây dựng sửa đổi Luật Dược.

Về các đề nghị cân nhắc bỏ trường hợp loại trừ thuốc, nguyên liệu làm thuốc không thuộc trường hợp cần phải tiếp tục theo dõi an toàn, hiệu quả theo kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký cấp phép lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (theo quy định tại khoản 6 Điều 56 của Luật Dược 2016), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ quy định như khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết và đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Y tế giải quyết hồ sơ của các trường hợp này để không xảy ra tình trạng đủ điều kiện mà không được gia hạn.

Năm ngoái, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ). Trên cơ sở đó, Chính phủ đã có Nghị định số 29/2022/ND-CP ngày 29/4/2022 định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15.

Đến nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, nhưng Bộ Y tế vẫn trình Chính phủ và Quốc hội để tiếp tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc đã hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023, đã cho thấy quyết tâm cải tiến công tác cấp và gia hạn đăng ký đối với thuốc hết lưu hành.