Nhân sự đề cử, ứng cử Trung ương khóa XII do Đại hội quyết định

Thượng tướng Võ Tiến Trung cho biết theo quy chế bầu cử ĐH XII, tới đây đại biểu không phải là ủy viên Trung ương khóa XI vẫn có quyền đề cử các ứng cử viên khác, kể cả bốn vị ủy viên Bộ Chính trị đã xin rút.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, cho biết tại Hội nghị Trung ương 14, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong bốn người đã từ chối đề cử tham gia Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII và Trung ương khóa XI đã thống nhất cho rút.

Nhưng tại Đại hội (ĐH) XII, nếu bốn người trên tiếp tục được đề cử và ĐH bỏ phiếu quá bán - không cho rút (dù những người này từ chối đề cử, theo quy chế bầu cử) thì họ vẫn sẽ trở thành ứng cử viên.

Chiều 23-1, ĐH bắt đầu bước vào nội dung nhân sự với việc thảo luận báo cáo của Trung ương khóa XI về công tác nhân sự của khóa XII. ĐH đã biểu quyết thông qua phương án số lượng ủy viên BCH Trung ương khóa XII là 200 người, trong đó 180 chính thức và 20 dự khuyết.

Sau bước chốt số lượng này, hôm nay các đoàn đại biểu ĐH chuyển sang thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Trung ương khóa XII. Trưởng đoàn sẽ phổ biến cho các đại biểu báo cáo của Đoàn Chủ tịch ĐH về thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu do Trung ương khóa XI chuẩn bị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử

Trao đổi với báo chí ngày 23-1, Thượng tướng Võ Tiến Trung cho biết danh sách do Trung ương khóa XI giới thiệu để bầu BCH Trung ương khóa XII là 221 người - tức dư hơn 10% so với số cần bầu. Trong đó, có một số trường hợp “đặc biệt” - tức quá tuổi so với quy định. Có bốn trường hợp ủy viên Trung ương khóa XI quá tuổi được đề nghị tái cử khóa tới để giữ các vị trí lãnh đạo ở Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ và Quốc hội. Trung ương khóa XI chấp nhận giới thiệu bốn người này, lý do là tính theo yêu cầu nhiệm vụ thì những vị trí này chưa tìm được người thay thế.

Về nhân sự giới thiệu vào vị trí Tổng Bí thư, ông Trung cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương khóa XI giới thiệu tiếp tục tham gia Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII và ứng cử vào vị trí Tổng Bí thư. Ông Trung cũng giải thích: Bộ Chính trị đã họp bàn nhiều lần, thống nhất chỉ giới thiệu một trường hợp ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại để đảm bảo tính ổn định, kế thừa cho khóa tới. Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương 14, có một số ý kiến đề cử thêm bốn vị ủy viên Bộ Chính trị khác tái cử, đề nghị giới thiệu để bầu Tổng Bí thư, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cả bốn vị này sau đó đã có văn bản từ chối đề cử. Để đảm bảo tính dân chủ, thận trọng trong công tác nhân sự, Bộ Chính trị đã đề nghị Trung ương bỏ phiếu kín, quyết định và cuối cùng Trung ương đã thống nhất để cả bốn người rút.

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng, trả lời báo chí ngày 23-1. Ảnh: NN

Đại biểu có quyền đề cử tiếp, ĐH sẽ quyết định cuối cùng

Ông Trung cũng cho biết theo quy chế bầu cử ĐH XII, tới đây đại biểu không phải là ủy viên Trung ương khóa XI vẫn có quyền đề cử các ứng cử viên khác, kể cả bốn vị ủy viên Bộ Chính trị đã rút. Theo quy chế bầu cử, các vị đó phải từ chối đề cử. Tuy nhiên, ĐH sẽ là cấp quyết định cuối cùng về việc này, cũng như quyết định danh sách ứng cử chính thức để các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XII. “Nếu ĐH bỏ phiếu quá bán không cho rút thì các vị đó trở thành ứng cử viên” - ông Trung cho hay.

Theo chương trình ĐH, đại biểu muốn đề cử bổ sung thì phải gửi văn bản đề cử trước chiều nay (24-1), chuyển cho các trưởng đoàn để báo cáo tổng hợp lên Đoàn Chủ tịch. Ngày tiếp theo, thứ Hai (25-1), những người tự ứng cử, được đề cử bổ sung sẽ quyết định lần cuối là có rút hay không. Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục tổng hợp tình hình tự ứng cử, nhận đề cử bổ sung để trình ĐH.

Quy chế bầu cử ĐH XII được thông qua ở phiên họp trù bị đã chốt số dư tối đa của danh sách bầu cử là 30%. ĐH sẽ thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp, đảm bảo số dư trong danh sách ứng cử chính thức (gồm cả số do Trung ương XI giới thiệu và số bổ sung) trong tỉ lệ cho phép này.

Thứ Ba (26-1), ĐH sẽ chính thức bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XII.

Đại hội XI: Nhiều người ứng cử, nhận đề cử

Tại ĐH XI, tháng 1-2011, Trung ương khóa X đề xuất danh sách bầu cử ủy viên chính thức với số dư trên 15% so với tổng số được bầu là 175; số dư bầu ủy viên dự khuyết đạt trên 50% so với tổng số được bầu là 25.

Trong quá trình chuẩn bị ĐH có một người tự ứng cử là ông Nguyễn Xuân Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và tư liệu Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Kiên không phải là đại biểu ĐH.

Ngoài ra, trong quá trình diễn ra ĐH, các đại biểu đã giới thiệu thêm một số ứng cử viên cho cả bầu ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết.

ĐH đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức, trong đó có 218 ứng cử viên ủy viên chính thức (số dư lên tới 24,57%) và 61 ứng cử viên ủy viên dự khuyết (số dư lên tới 144%).

Trên cơ sở danh sách chính thức này, ĐH đã bỏ phiếu kín, bầu ra BCH Trung ương khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết.

Theo PLTP