Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala?

VietTimes – Bộ Y tế vừa cập nhật những thông tin người dân cần lưu ý trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, vaccine Verocell và vaccine Abdala. 

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Nhằm thông tin rộng rãi đến người dân về các loại vaccine COVID-19 đang được sử dụng hiện nay, Bộ Y tế đã cung cấp các thông tin chi tiết về 3 loại vaccine gồm: Vaccine Hayat-Vax, vaccine Verocell và vaccine Abdala.

Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 1
Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 2
Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 3
Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 4
Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 5
Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 6
Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 7
Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 8
Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 9
Người dân cần lưu ý điều gì trước khi tiêm vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Verocell và Abdala? ảnh 10