Đình chỉ chế độ ưu tiên với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

VietTimes -- Tổng cục Hải quan vừa có quyết định đình chỉ áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) vì Tập đoàn này không đáp ứng được điều kiện về trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã không đáp ứng được điều kiện về trị giá kim ngạch XNK quy định tại Điều 13 Thông tư 72/2015/TT-BTC.

Trả lời vấn đề này, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam cho biết, hiện doanh nghiệp này đang có sự điều chỉnh về sản xuất, điều này dẫn đến việc kim ngạch XNK giảm.

Cụ thể, việc xuất nhập khẩu sản phẩm trước đây đều thực hiện qua Công ty mẹ của Tập đoàn, nhưng hiện nay được giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên thực hiện. Vì vậy, tính về tổng trị giá kim ngạch XNK của Tập đoàn hiện không còn đáp ứng theo quy định.

Với việc không được hưởng chế độ ưu tiên, VGR sẽ không được miễn kiểm tra hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Doanh nghiệp cũng không được sử dụng bộ chứng từ bao gồm hóa đơn thương mại, giấy đóng gói hàng hóa, lệnh giao hàng và bản tự kê khai thuế đóng dấu, ký tên của đại diện doanh nghiệp để thông quan hàng hóa trong trường hợp hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan gặp sự cố hoặc tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan hải quan định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nộp báo cáo thanh khoản với cơ quan hải quan... Các ưu tiên trong giai đoạn sau thông quan cũng sẽ bị bãi bỏ. Doanh nghiệp sẽ không được khai hải quan một lần hay được ưu tiên các thủ tục về thuế như trước nữa.

Được biết, hiện cả nước còn 56 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan.

Điều 13 Thông tư 72 quy định về điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

1. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu USD/năm trở lên;

2-Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu USD/năm trở lên;

3- Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam từ 30 triệu USD/năm trở lên;

4-Đại lý thủ tục hải quan: Số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này là kim ngạch bình quân của 2 năm liên tục, gần nhất tính đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị xem xét, không bao gồm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác;

5-Không áp dụng điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao.