ĐHCĐ VPBank: Chốt cổ tức 13,07% nhưng không trả bằng tiền mặt

VietTimes - Chiều nay 28/3, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

ĐHCĐ VPBank: Chốt cổ tức 13,07% nhưng không trả bằng tiền mặt

Ban kiểm tra tư cách đại biểu ghi nhận đã có 62 cổ đông tham dự, với tỷ lệ hiện diện đạt 86,27% vốn cổ phần.

Với tỷ lệ này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của VPBank đủ điều kiện tiến hành, tất cả các nghị quyết nếu được đại hội thông qua đều sẽ có hiệu lực thi hành.

Đoàn Chủ tọa đại hội bao gồm: ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc.

14h25': Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc báo cáo đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Báo cáo cho thấy, năm 2015 tiếp tục ghi dấu sự tăng trưởng ấn tượng của VPBank, cụ thể: Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng cao nhất hệ thống lên tới 49%, đạt 116.804 tỷ đồng (tổng dư nợ tín dụng gồm cả trái phiếu doanh nghiệp đạt 131.463 tỷ đồng, tăng 37,4%); tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 2,7%; huy động vốn từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 152.131 tỷ đồng (riêng tiền gửi từ khách hàng tăng trưởng 20,2%)…

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử lợi nhuận hợp nhất của VPBank đã vượt mốc 3.000 tỷ đồng, cụ thể đạt 3.096 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch đề ra, dù mục tiêu tổng tài sản chỉ đạt 193.876 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch.

Ông Vinh thừa nhận, có một số thông tin đã nói năm 2015, tín dụng VPBank tăng trưởng "nóng" nhưng vị TGĐ này phân tích rằng hiện tượng đó là hợp lý, với sự chuẩn bị các nguồn lực của ngân hàng trong suốt 3 năm qua.

Tăng trưởng nợ xấu tăng nhẹ lên mức 2,7% do VPBank tham gia vào 1 số phân khúc KH nhiều rủi ro hơn như tín chấp, tài chính tiêu dùng, DN nhỏ và vừa SME... Song ông Vinh cho rằng tỷ lệ nợ xấu này vẫn "đạt yêu cầu" khi dưới 3%.

Tổng số nhân viên toàn hệ thống VPBank tính đến hết năm 2015 là 12.927 người, tăng 3.426 người so với đầu năm.

Về công tác xử lý nợ xấu, ông Vinh cũng cho biết, trong năm 2015, VPBank đã thu hồi 1.700 tỷ nợ gốc nợ xấu. Đáng chú ý, trong năm 2015, VPBank đã trích lập tới 3.278 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro, bằng 235% so với 2014. 

"Tôi nhấn mạnh rằng, các kết quả này mới chỉ là ban đầu và sẽ được củng cố trong các năm kế tiếp", TGĐ VPBank nhấn mạnh và "khoe" rằng công tác hạch toán ở VPBank không chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán Việt Nam mà còn gần đạt chuẩn thế giới.

Về kế hoạch năm 2016, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 246.223 tỷ đồng. Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 188.326 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng đạt 171.017 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 156.358 tỷ đồng, tăng trưởng 33,8% so năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.200 tỷ đồng.

15h01', Bà Nguyễn Quỳnh Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

Báo cáo nhận định "HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quyền hạn", "HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có các định hướng phát triển kinh doanh đúng đắn"...

Bà Nguyễn Quỳnh Anh cho biết, Ban đã thực hiện 54 cuộc kiểm toán trong năm 2015. Đồng thời, đã khắc phục được 449  phát hiện hệ thống cần được theo dõi trong năm.

15h10': Phó Chủ tịch Bùi Hải Quân trình bày các nội dung phải xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Thứ nhất, về phương án phân phối lợi nhuận: Sau khi trừ các khoản giảm lợi nhuận sau thuế,... lợi nhuận còn lại năm 2015 chưa phân phối là 1.652 tỷ đồng. HĐQT đề xuất trích quỹ đầu tư phát triển 400.579 tỷ đồng, lợi nhuận 2015 còn lại được sử dụng để tăng vốn là 1.105 tỷ đồng.

Đáng nói, tuy ghi nhận lợi nhuận "chưa từng thấy" trong năm 2015, trên 3.000 tỷ đồng nhưng ban lãnh đạo VPBank lại vẫn đưa ra đề xuất là không chia cổ tức bằng tiền mà chỉ chia cổ tức bằng cổ phần phổ thông với tỷ lệ 13,07% trên tổng mệnh giá cổ phần phổ thông, tương đương 1.104 tỷ đồng. 

Theo ông Quân, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp VPBank tăng vốn điều lệ, qua đó, cải thiện các chỉ số an toàn vốn theo quy định của NHNN.

Thứ hai, về tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính năm 2015. Ông Quân trình bày đề xuất của HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông để chuyển trụ sở chính về Tòa nhà 89 Láng Hạ (hiện nay đang ở 72 Trần Hưng Đạo).

15h28', Đại hội bước vào 45' thảo luận chất vấn

Một cổ đông hỏi về kế hoạch lên sàn UPCoM. Đáng nói, đây cũng là câu hỏi chất vấn duy nhất của các cổ đông đối với Chủ tọa đoàn trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của VPBank.

Trả lời chất vấn này, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng cho biết VPBank đang tiến hành các thủ tục để đảm bảo đưa của phiếu VPBank lên niêm yết trên thị trường UpCoM, đúng tiến độ theo quy định của NHNN. Tuy nhiên, ông Dũng cho biết, ngân hàng vẫn đang chờ các hướng dẫn cụ thể của UBCKNN.

16h03': Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả cho thấy tất cả các nội dung đại hội đều đã được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao như với phương án phân phối lợi nhuận là trên 99%.

Hữu Vinh