Đề nghị Thủ tướng làm Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng

 Sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình đề nghị phê chuẩn phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng an ninh, thay thế cho các vị trí được miễn nhiệm.

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được giới thiệu đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng được miễn nhiệm khỏi vị trí này. Ảnh: Hoàng Hà.

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được giới thiệu đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng được miễn nhiệm khỏi vị trí này. Ảnh: Hoàng Hà.

Sáng 11/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm một số Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Hội đồng bầu cử Quốc gia, các nhân sự thay thế đã được đệ trình.

Theo đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình đề nghị phê chuẩn các ông, bà dưới đây vào các vị trí tương ứng của Hội đồng Quốc phòng an ninh:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, Phó chủ tịch Hội đồng

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, ủy viên

3. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, ủy viên

4. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, ủy viên.

Theo Zing