Đã thanh tra, kiểm tra 714 DN FDI có dấu hiệu chuyển giá

“Hiện tượng DN kinh doanh lãi hay lỗ là bình thường trong cơ chế thị trường. Tuy nhiên điều đáng quan tâm là DN kê khai lỗ, thậm chí lỗ nhiều năm. Nhưng vẫn hoạt động kinh doanh, thậm chí còn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh”, Bộ Tài chính nhận định.
Đã thanh tra, kiểm tra 714 DN FDI có dấu hiệu chuyển giá

“Số lượng DN ngừng hoạt động, giải thể và phá sản do làm ăn thua lỗ vẫn gia tăng; thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chuyển vốn và lãi ra nước ngoài, trong khi đó vẫn hạch toán thua lỗ” - cử tri Bình Định nêu và đề nghị Bộ Tài chính có biện pháp thanh tra, kiểm toán chặt chẽ hơn nữa đối với doanh thu, lợi nhuận của các DN, nhất là các DN FDI; hạn chế trường hợp nhiều DN báo cáo doanh thu thua lỗ hàng năm, nhưng thực chất sản xuất, kinh doanh có lãi để được ưu đãi về thuế.

 Về vấn đề này, theo Bộ Tài chính, qua công tác quản lý thuế cho thấy DN FDI có những đóng góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách quốc gia.

Nhưng bên cạnh những DN làm ăn có lãi, có đóng góp rất lớn cho nguồn thu NSNN thì vẫn có nhiều DN kê khai lỗ, thậm chí kê khai lỗ nhiều năm liên tục là khá phổ biến.

Năm 2013 nguồn thu từ DN FDI chiếm tỷ trọng 13,53% trong tổng thu NSNN và chiếm tỷ trọng 16,27% trong tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý.

 “Hiện tượng DN kinh doanh lãi hay lỗ là hiện tượng bình thường trong cơ chế thị trường. Tuy nhiên điều đáng quan tâm ở đây là DN kê khai lỗ, thậm chí lỗ nhiều năm nhưng vẫn hoạt động kinh doanh thậm chí còn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh”, Bộ Tài chính nhận định.

 Nhằm ngăn chặn các hiện tượng trên, Bộ Tài chính đã thường xuyên, liên tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế các DN FDI  lỗ, có dấu hiệu chuyển giá.

 Năm 2012 thanh tra, kiểm tra tại 243 DN FDI lỗ có dấu hiệu chuyển giá, lập biên bản, ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra loại bỏ những chi phí không hợp lý, hợp lệ, không đúng chế độ quy định; không có chứng từ hợp pháp, tăng số thuế phải nộp NSNN 170,2 tỷ đồng, đấu tranh chống chuyển giá giảm lỗ của DN 2.354,7 tỷ đồng.

 Năm 2013 thanh tra, kiểm tra tại 225 DN FDI lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, lập biên bản, ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra loại bỏ những chi phí không hợp lý, hợp lệ, không đúng chế độ quy định; không có chứng từ hợp pháp, tăng số thuế phải nộp NSNN 390,3 tỷ đồng; đấu tranh chống chuyển giá giảm lỗ của DN 1.625,4 tỷ đồng.

 Năm 2014 thanh tra, kiểm tra tại  246 DN FDI lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, lập biên bản, ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra loại bỏ những chi phí không hợp lý, hợp lệ, không đúng chế độ quy định; không có chứng từ hợp pháp, tăng số thuế phải nộp NSNN 341,5 tỷ đồng; đấu tranh chống chuyển giá giảm lỗ của DN 2.507,2 tỷ đồng.

 Như vậy, trong vòng 3 năm (2011-2014), Bộ Tài chính đã thanh tra, kiểm tra 714 DN FDI lỗ, đấu tranh chống chuyển giá giảm lỗ của  DN 6.487,3 tỷ đồng.

 Đó là những kết quả thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan thuộc Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế các DN FDI lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, chống thất thu cho NSNN.

 Theo Báo Hải quan