Đà Nẵng: Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý ATTP giai đoạn 2

VietTimes – Đà Nẵng đang tiếp tục xây dựng dự án cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành ATTP giai đoạn 2 sau những kết quả đáng ghi nhận thực hiện thí điểm.
Đà Nẵng áp dụng dán tem QR code kiểm soát đối với một số sản phẩm thực phẩm tại các chợ trên địa bàn
Đà Nẵng áp dụng dán tem QR code kiểm soát đối với một số sản phẩm thực phẩm tại các chợ trên địa bàn

Theo Ban quản lý ATTP TP Đà Nẵng, để nâng cao chất lượng ATTP cho người dân TP, từ nay đến cuối năm, Đà Nẵng sẽ ban hành khung tiêu chí xếp hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP trên địa bàn nhằm siết chặt quản lý đối hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn. 

Đặc biệt, Ban quản lý ATTP TP sẽ tiếp tục xây dựng dự án cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành ATTP (giai đoạn 2) và dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm ứng dụng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai trên các phương tiện truyền thông những cơ sở vi phạm pháp luật về ATTP; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP…

Đối với dự án xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành ATTP, từ năm 2018, UBND TP Đà Nẵng đã giao cho Sở Công Thương TP triển khai đề án dán tem QR code kiểm soát đối với một số sản phẩm thực phẩm sản xuất trên địa bàn đang tiêu thụ tại chợ Hàn giai đoạn 1, làm cơ sở để nhân rộng ra các chợ trên địa bàn.

Trong giai đoạn này, cơ quan chức năng đã khảo sát hiện trạng, phân tích đánh giá, hoàn thành các chuyên đề thành phần, đề xuất giải pháp, xây dựng phần mềm quản lý mã QR Code và cơ sở dữ liệu quản lý và khai thác thông tin nhằm phục vụ việc truy xuất nguồn gốc bằng điện thoại di động thông minh (Smartphone), đồng thời thí điểm dán tem QR code với quy mô khoảng trên 1 triệu tem/năm đối với thực phẩm đã qua sơ chế, chế biến sẵn như mắm, chả, nem, đồ thủy sản khô rim... được sản xuất, chế biến trên địa bàn Đà Nẵng và cung ứng vào các chợ, góp phần đảm bảo thực phẩm an toàn cho người dân.

Cũng theo Ban quản lý ATTP TP, trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan chức năng đã thanh, kiểm tra 11.781/23.586 cơ sở sản xuất, kinh doanh ẩm thực, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tàu cá trên địa bàn TP; xử phạt vi phạm hành chính 96 trường hợp với số tiền hơn 956 triệu đồng; lấy 297 mẫu thực phẩm để kiểm tra các chỉ tiêu về ATTP.

Trong kỳ, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 734 cơ sở. Lũy kế đến nay, đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 5.810/5.820 cơ sở, đạt tỷ lệ 99,83% cơ sở được phân cấp quản lý.