Đà Nẵng: Thí điểm mô hình sản xuất kinh doanh cam kết ATTP

VietTimes -- Nhằm tạo môi trường tiêu dùng thực phẩm an toàn cho người dân Đà Nẵng, UBND TP này ban hành chương trình thí điểm xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn TP.
Nhằm tạo môi trường tiêu dùng thực phẩm an toàn cho người dân Đà Nẵng, UBND TP này ban hành chương trình thí điểm xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn TP.
Nhằm tạo môi trường tiêu dùng thực phẩm an toàn cho người dân Đà Nẵng, UBND TP này ban hành chương trình thí điểm xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn TP.
Chương trình sẽ được bắt đầu tiếp nhận từ ngày 12/1-25/1/2018 tại tổ 1 cửa, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng (số 06 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thời gian tổ chức thẩm định sau khi nhận bản đăng ký kèm theo hồ sơ đám ứng đầy đủ các điều kiện tham gia chương trình sẽ tiến hành khiểm tra không quá 2 ngày làm việc; Và thời gian ký cam kết sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở đạt yêu cầu, hai bên tiến hành ký cam kết ngay không quá 1 ngày làm việc và công khai trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý ATTP TP.
Cụ thể, trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ xây dựng và phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo đúng quy định của nhà nước, cam kết trách nhiệm sản phẩm của mình cung cấp cho thị trường phải đảm bảo ATTP và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên của ban quản lý thành phố. Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng biết các cơ sở có ký cam kết sản phẩm, kinh doanh cung ứng thực phẩm an toàn theo quy định.
Những sản phẩm thực hiện thí điểm thuộc các ngành nghề như: Các sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua chế biến, các sản phẩm rau, trái cây, thịt tươi sống, dịch vụ ăn uống. các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống tự nguyện tham gia chương trình, tự chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát của Ban quản lý ATTP TP.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chương trình sẽ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Có đầy đủ sổ sách ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm tra 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Được trang bị dụng cụ lưu mẫu thức ăn, tủ bảo quản mẫu thức ăn lưu và bảo đảm chế độ lưu mẫu thực phẩm tại cơ sở theo quy định.
Đối với sản phẩm nông lâm đã qua chế biến tại quầy hàng phải được mua tại các cơ sở đáp ứng điều kiện ATTP. Cơ sở chế biến đã được chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Nguyên liệu sử dụng để chế biến thực phẩm phải được mua tại các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP hoặc chứng nhận VietGAP, các chất phụ gia chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, liều lượng sử sụng và nguồn gốc, xuất xứ phải tuân thủ đúng quy định nhà nước.
Đối với sản phẩm đưa ra thị trường, yêu cầu phải có nhãn hàng hóa (đối với sản phẩm bao gói sẵn) hoặc có thông tin về xuất xứ sản phẩm đối với sản phẩm không bao gói sẵn theo quy định tại quyết định số 35/2016/QD-UBND ngày 02/11/2016 của UBND TP Đà Nẵng.
Riêng đối với các cơ sở bán thịt phải được chứng nhận đủ điều kiện ATTP sản phẩm bán tại quầy phải có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem của cơ quan thú y có thẩm quyền và được giết mổ tại cơ sở giết mổ có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP. Có hồ sơ ghi chép đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thịt tươi sống mua vào, dán ra trong ngày (cơ sở chăn nuôi, giết mổ).
Các cơ sở kinh doanh rau, trái cây phải được chứng nhận đủ điều kiện ATTP, sản phẩm bán ra tại quầy được sản xuất từ các cơ sở trồng trọt được chứng nhận VIETGAP. Phải có hồ sơ ghi chép đầy đủ thông tin về nguồn gốc sản phẩm, có cam kết giám sát, kiểm tra đáp ứng quy định ATTP do ban quản lý thực hiện.
Các tổ chức cá nhân tham gia chương trình cung ứng thực phẩm an toàn sẽ được cung cấp địa chỉ của các cơ sở sản xuất, quầy bán hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống tham gia ký kết cung ứng thực phẩm an toàn trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý ATTP TP Đà Nẵng để người tiêu dùng biết và lựa chọn.