Campuchia ra hạn cuối cho nhà mạng về đăng ký SIM di động

Cục Viễn thông Campuchia (TRC) đã ra tối hậu thư cho các nhà mạng tới tháng sau phải đăng ký tất cả các thẻ SIM của các khách hàng hoặc phải dừng kết nối bất cứ SIM điện thoại còn lại không đăng ký thông tin.
Campuchia phát động chiến dịch đối với thẻ SIM không đăng ký trong nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia và làm giảm tội phạm.
Campuchia phát động chiến dịch đối với thẻ SIM không đăng ký trong nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia và làm giảm tội phạm.

Các nhà mạng sẽ cần phải thông báo cho các khách hàng ít nhất 7 lần trong vòng 7 ngày trước khi ngừng hoạt động của SIM không đăng ký, theo thông tin từ Phnom Penh Post .

TRC đã ra yêu cầu trên sau khi các dữ liệu được các nhà mạng của Capuchia đệ trình cho thấy chiến dịch kéo dài một năm để chấm dứt những SIM không đăng ký không như mong muốn, khoảng 1,5 triệu trong tổng số 19,3 triệu SIM kích hoạt đã không được đăng ký phù hợp.

Chính phủ Campuchia cũng có kế hoạch sẽ tích cực hơn trong việc giám sát các dữ liệu của các nhà mạng để đảm bảo các nhà mạng này không được bán ra các SIM không được đăng ký, bằng cách sử dụng một hệ thống quản lý trực tuyến. TRC cũng cho biết sẽ có hành động sức ép hơn trong tương lại một khi hệ thống này hoạt động.

Cũng theo thông tin từ của Phompenh Post, mặc dù có chiến dịch đăng ký SIM, nhưng những SIM không đăng ký vẫn khá phổ biến ở hầu hết các chợ thủ đô Phnom Penh được bán với giá 0,50 USD tại các đại lý hợp pháp cũng đã làm ảnh hưởng chiến dịch, vì khích vẫn thích sự tiện lợi của các thẻ SIM không đăng ký.