75% thuê bao trả trước chưa có thông tin chính xác

VietTimes -- Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm khẳng định, Bộ TT&TT luôn tích cực trong việc quản lý thuê bao di động trả trước, xử lý các vấn nạn về tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn chưa tốt.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì buổi họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì buổi họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông.

Tại buổi họp lấy ý kiến góp ý của các đơn vị về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định  25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện, Thứ trưởng Phan Tâm thẳng thắn: "Vấn nạn tin nhắn rác gây bức xúc rất lớn trong xã hội. Do đó, trong thời gian tới, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường quản lý nghiêm túc thuê bao di động trả trước để giảm thiểu vấn nạn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo".

Thứ tưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cũng cho rằng, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để quản lý nghiêm túc thuê bao di động trả trước. Cụ thể, Chính phủ và các Bộ ngành đã cam kết, đặc biệt là Bộ Công an sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quản lý, đăng ký thông tin thuê bao đầy đủ và chính xác hơn.  Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông cũng rất quyết tâm thực hiện nghiêm túc vì lợi ích chung, lâu dài của xã hội.

Tại buổi họp, đại diện Cục Viễn thông cho biết, Nghị định sửa đổi lần này sẽ được xây dựng dựa trên nguyên tắc giảm thiểu thủ tục hành chính, khắc phục các tồn tại (bán SIM và điểm đăng ký), học tập các thông lệ quốc tế một cách hợp lý và nhất là tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông. Cục cũng sẽ xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Tư pháp, doanh nghiệp viễn thông cố định, các Sở TT&TT (hơn 40 Sở) để hoàn thiện các nội dung của Dự thảo Nghị định sửa đổi. Về căn cứ xây dựng nghị định và các nguyên nhân dẫn đến sai thông tin thuê bao di động trả trước bao gồm, sự không tuân thủ pháp luật của các điểm đăng ký thông tin thuê bao cũng như sự buông lỏng quản lý của các doanh nghiệp viễn thông. Đồng thời, việc triển khai hệ thống phân phối và bán SIM hiện nay không hợp lý, tạo điều kiện cho việc mua bán SIM kích hoạt sẵn. Cuối cùng, mức xử phạt trong Nghị định 174/2013/NĐ-CP quá nhẹ so với doanh thu, lợi nhuận mà vi phạm doanh nghiệp có thể thu được.

Đại diện Bộ Công an cho biết, Bộ Công an ủng hộ Bộ TT&TT về việc xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung Điều 15 Nghị định  25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện. Đồng thời, Bộ Công an sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quản lý, đăng ký thông tin thuê bao đầy đủ và chính xác hơn. Đại diện Bộ công an cũng cho rằng, nguồn sim dồi dào, đã chặn nhiều mà vẫn gây nên tình trạng tin nhắn rác. Vì vậy các doanh nghiệp cần nâng cao ý thức để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng quy định của Nghị định sửa đổi.

Dự kiến, nghị định sẽ được ban hành vào tháng 11/2016 và có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2017.

Thứ năm, ngày 13/10/2016 MIC / Tin tức - Sự kiện/ Tin hoạt động của Bộ

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ
RSS

Bộ TT&TT xây dựng Nghị định về các quy định xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

13/10/2016 10:24 SAXem cỡ chữ 75% thuê bao trả trước chưa có thông tin chính xác ảnh 6 75% thuê bao trả trước chưa có thông tin chính xác ảnh 7 75% thuê bao trả trước chưa có thông tin chính xác ảnh 8 75% thuê bao trả trước chưa có thông tin chính xác ảnh 9
  • Chia sẻ trang trên FB
  • Chia sẻ trang trên Google+
  • Chia sẻ trang trên Linkedin
  • Chia sẻ trang trên Twitter
  • Chia sẻ trang trên WordPress
(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 12/10/2016, Bộ TT&TT tổ chức buổi họp lấy ý kiến góp ý của các đơn vị về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định  25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.


20161012-u1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì buổi họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông.
Tại buổi họp, đại diện Cục Viễn thông cho biết, Nghị định sửa đổi lần này sẽ được xây dựng dựa trên nguyên tắc giảm thiểu thủ tục hành chính, khắc phục các tồn tại (bán SIM và điểm đăng ký), học tập các thông lệ quốc tế một cách hợp lý và nhất là tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông. Cục cũng sẽ xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Tư pháp, doanh nghiệp viễn thông cố định, các Sở TT&TT (hơn 40 Sở) để hoàn thiện các nội dung của Dự thảo Nghị định sửa đổi. Về căn cứ xây dựng nghị định và các nguyên nhân dẫn đến sai thông tin thuê bao di động trả trước bao gồm, sự không tuân thủ pháp luật của các điểm đăng ký thông tin thuê bao cũng như sự buông lỏng quản lý của các doanh nghiệp viễn thông. Đồng thời, việc triển khai hệ thống phân phối và bán SIM hiện nay không hợp lý, tạo điều kiện cho việc mua bán SIM kích hoạt sẵn. Cuối cùng, mức xử phạt trong Nghị định 174/2013/NĐ-CP quá nhẹ so với doanh thu, lợi nhuận mà vi phạm doanh nghiệp có thể thu được.
Đại diện Bộ Công an cho biết, Bộ Công an ủng hộ Bộ TT&TT về việc xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung Điều 15 Nghị định  25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện. Đồng thời, Bộ Công an sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quản lý, đăng ký thông tin thuê bao đầy đủ và chính xác hơn. Đại diện Bộ công an cũng cho rằng, nguồn sim dồi dào, đã chặn nhiều mà vẫn gây nên tình trạng tin nhắn rác. Vì vậy các doanh nghiệp cần nâng cao ý thức để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng quy định của Nghị định sửa đổi.
Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm khẳng định, Bộ TT&TT luôn tích cực trong việc quản lý thuê bao di động trả trước, xử lý các vấn nạn về tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn chưa tốt, hiện tại có 75% thông tin thuê bao trả trước có thông tin chưa chính xác. Vấn nạn tin nhắn rác gây bức xúc rất lớn trong xã hội. Do đó, trong thời gian tới, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường quản lý nghiêm túc thuê bao di động trả trước để giảm thiểu vấn nạn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.
Thứ tưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cũng cho rằng, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để quản lý nghiêm túc thuê bao di động trả trước. Cụ thể, Chính phủ và các Bộ ngành đã cam kết, đặc biệt là Bộ Công an sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quản lý, đăng ký thông tin thuê bao đầy đủ và chính xác hơn.  Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông cũng rất quyết tâm thực hiện nghiêm túc vì lợi ích chung, lâu dài của xã hội.
Dự kiến, Nghị định sửa đổi sẽ được ban hành vào tháng 11/2016 và có hiệu lực từ tháng 1/2017