Bộ Y tế: Một số bệnh viện chưa tích cực áp dụng Telehealth trong điều trị COVID-19

VietTimes – Khi đi kiểm tra công tác điều trị COVID-19 tại một số địa phương, Bộ Y tế phát hiện một số bệnh viện chưa tích cực áp dụng Telehealth trong điều trị COVID-19.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh trực tuyến bằng internet (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh trực tuyến bằng internet (Ảnh minh hoạ)

Bộ Y tế cho biết: Sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế có quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng”, Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác điều trị COVID-19 tại một số địa phương. Sau khi kiểm tra, lãnh đạo Bộ Y tế phát hiện một số bệnh viện chưa tích cực triển khai áp dụng Telehealth trong điều trị COVID-19. Vì vậy, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc gửi các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế các bộ, ngành về việc tăng cường sử dụng Telehealth trong điều trị COVID-19.

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện điều trị COVID-19 thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đề án, ưu tiên triển khai ngay kết nối Telehealth giữa các khoa phòng trong bệnh viện và giữa bệnh viện với bệnh viện.

Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện được giao nhiệm vụ trung tâm hồi sức tích cực quốc gia và vùng khẩn trương thiết lập mạng lưới tư vấn, hội chẩn từ xa với các bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 theo phạm vi phụ trách bằng các phương tiện thông tin thuận lợi nhất (mạng Viettel, VNPT, zoom, zalo, viber, điện thoại,...) để hướng dẫn phân loại tình trạng người bệnh, tư vấn cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị, chuyển viện phù hợp, kịp thời.

Theo Bộ Y tế, các bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 tuyến dưới có nhiệm vụ bố trí nhân lực, trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền,… cử đầu mối liên hệ, kết nối ngay với các bệnh viện phụ trách vùng, quốc gia để được hướng dẫn, hội chẩn từ xa theo định kỳ và đột xuất.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo các khó khăn, vướng mắc về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để được hỗ trợ kịp thời.