Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các biện pháp chuyên môn y tế để phòng, chống dịch trong giai đoạn mới

VietTimes – Bộ Y tế vừa ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết của Chính phủ để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Nhân viên y tế phun khử khuẩn phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Nhân viên y tế phun khử khuẩn phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các biện pháp chuyên môn y tế để phòng, chống dịch trong giai đoạn mới ảnh 1
Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các biện pháp chuyên môn y tế để phòng, chống dịch trong giai đoạn mới ảnh 2
Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các biện pháp chuyên môn y tế để phòng, chống dịch trong giai đoạn mới ảnh 3
Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các biện pháp chuyên môn y tế để phòng, chống dịch trong giai đoạn mới ảnh 4
Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các biện pháp chuyên môn y tế để phòng, chống dịch trong giai đoạn mới ảnh 5
Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các biện pháp chuyên môn y tế để phòng, chống dịch trong giai đoạn mới ảnh 6
Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các biện pháp chuyên môn y tế để phòng, chống dịch trong giai đoạn mới ảnh 7