Bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng vào ngày 26/7 tới

VietTimes -- Theo Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào sáng mai (20/7), Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2020 vào ngày 26/7.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ vào ngày 7/4 vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ vào ngày 7/4 vừa qua.

Theo đó, vào buổi sáng ngày 26/7, sau khi Tân Chủ tịch nước (được Quốc hội bầu và phê chuẩn vào ngày 25/7) trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, buổi chiều cùng ngày, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử và Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Tiếp đó, cũng trong chiều 26/7, Chủ tịch nước sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các công việc liên quan đến nhân sự Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao... sẽ được tiến hành vào ngày tiếp theo.

Ngày 28/7, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trước đó, quy trình bầu các chức danh của Quốc hội khóa 14 được thực hiện từ chiều ngày 20/7 đến sáng ngày 25/7.