563,4 tỷ đồng thu về từ tháng 8/2016 đã được Viglacera tiêu vào đâu?

VietTimes -- Tổng công ty Viglacera – CTCP (HNX: VGC) vừa báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. Đợt chào bán hoàn thành ngày 22/08/2016, với 30 triệu cổ phiếu chào bán bán công khai cho công chúng và 12,5 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Viglacera đã thu ròng 563,4 tỷ đồng.

563,4 tỷ đồng thu về từ tháng 8/2016 đã được Viglacera tiêu vào đâu? (Ảnh: Internet)

563,4 tỷ đồng thu về từ tháng 8/2016 đã được Viglacera tiêu vào đâu? (Ảnh: Internet)

Thực tế, tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành sau khi trừ đi chi phí đấu giá cổ phiếu đã tăng so với kế hoạch dự kiến là 66,1 tỷ đồng (kế hoạch ban đầu: 497,25 tỷ đồng).

Theo phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh, Viglacera dự kiến sẽ dùng số tiền thu về cho 5 mục đích: (1) Vốn lưu động cho dự án Kính Lowe (82,25 tỷ đồng); (2) Dự án đầu tư xây dựng và kinh danh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà GĐ 1 (242,75 tỷ đồng); (3) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera (27,7 tỷ đồng); (4) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam (144,6 tỷ đồng); Bổ sung vốn cho 3 dự án đang triển khai khác của Tổng công ty tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh (66,1 tỷ đồng).

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cho thấy, tính đến ngày 31/01/2018, Viglacera đã giải ngân thành công 490,6 tỷ đồng/563,4 tỷ đồng đã thu, đạt 87,07%.

563,4 tỷ đồng thu về từ tháng 8/2016 đã được Viglacera tiêu vào đâu? ảnh 1

Cụ thể, tại hạng mục bổ sung vốn lưu động cho dự án kính Lowe – Bình Dương, giá trị giải ngân thực tế là 82,25 tỷ đồng/82,25 tỷ đồng kế hoạch.

Tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh danh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà GĐ 1, giá trị giải ngân thực tế là 175,1 tỷ đồng/242,75 tỷ đồng kế hoạch.

Tại hạng mục bổ sung vốn lưu động cho Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera, giá trị giải ngân thực tế là 27,7 tỷ đồng/27,7 tỷ đồng kế hoạch.

Tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam, giá trị giải ngân thực tế là 144,69 tỷ đồng/144,55 tỷ đồng kế hoạch.

Tại hạng mục bổ sung vốn cho 3 dự án đang triển khai khác của Tổng công ty tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, giá trị giải ngân thực tế là 61,14 tỷ đồng/66,13 tỷ đồng kế hoạch.

Như vậy, số tiền Viglacera chưa sử dụng hết từ đợt phát hành là 72,74 tỷ đồng./.