3 trường hợp được thanh toán trực tiếp tiền khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

VietTimes -- Bắt đầu từ hôm nay (1/8), Thông tư số 09/2019/TT-BYT bắt đầu có hiệu lực. Đáng chú ý, Thông tư quy định các trường hợp đặc biệt được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh.
Người dân thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.
Người dân thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.

3 trường hợp người bệnh được thanh toán trực tiếp tiền khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế gồm:

- Người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

- Trường hợp người bệnh không cung cấp được dữ liệu thẻ hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ.

- Trường hợp người bệnh không thể xuất trình thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong, bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Mức thanh toán cho người bệnh trong các trường hợp này được quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và chi tiết tại Công văn số 141/BHXH-CSYT.

Như vậy, kể từ 1/8, khi người dân làm mất, quên thẻ bảo hiểm y tế vẫn sẽ được thanh toán tiền khám, chữa bệnh trực tiếp.