Thêm một thứ tiếng nữa trong hướng dẫn phòng, chống COVID-19

VietTimes -- Sau các ngôn ngữ Việt, Anh, Trung, Hàn vv... chiều nay (1/4), Bộ Y tế đã cung cấp áp phích hướng dẫn phòng, chống dịch  COVID-19 bằng tiếng Pháp, dành cho cộng đồng người Pháp tại Việt Nam.

Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang phòng COVID-19

Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang phòng COVID-19

Thêm một thứ tiếng nữa trong hướng dẫn phòng, chống COVID-19 ảnh 1

Hướng dẫn phòng, chống COVID-19

Thêm một thứ tiếng nữa trong hướng dẫn phòng, chống COVID-19 ảnh 2

Hướng dẫn đeo khẩu trang

Thêm một thứ tiếng nữa trong hướng dẫn phòng, chống COVID-19 ảnh 3

Hướng dẫn rửa tay

Thêm một thứ tiếng nữa trong hướng dẫn phòng, chống COVID-19 ảnh 4
Bộ Y tế hướng dẫn tự phòng bệnh
Thêm một thứ tiếng nữa trong hướng dẫn phòng, chống COVID-19 ảnh 5
Bộ Y tế hướng dẫn người dân biện pháp phòng bênh
Thêm một thứ tiếng nữa trong hướng dẫn phòng, chống COVID-19 ảnh 6
11 khuyến cáo của Bộ Y tế