Quảng Ngãi lập 16 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên khu vực biên giới biển

VietTimes –UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các lực lượng thiết lâoj 16 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu cảng biển và Trạm Kiểm soát Biên phòng trên khu vực biên giới biển

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 31/7, ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - ký quyết định về việc thành lập các chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu cảng biển và Trạm Kiểm soát Biên phòng trên khu vực biên giới biển.

Cụ thể, có 9 chốt kiểm tra tại cảng biển và 7 chốt kiểm tra tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng. Đối chốt kiểm tra tại cảng biển, mỗi chốt kiểm tra bố trí 4 người/ca, gồm 2 quân nhân biên phòng và 2 nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp cản; Đối với các chốt cửa biển, mỗi chốt kiểm tra bố trí 3 người/ca, gồm 2 quân nhân biên phòng và 1 nhân viên y tế địa phương. Các chốt này sẽ hoạt động 24/24 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các chốt tại cảng biển có trách nhiệm phối hợp với Cảng vụ, kiểm dịch y tế, doanh nghiệp cảng xác định tình trạng y tế, truy xuất hành trình chính xác, kịp thời đối với các thuyền viên tàu thuyền ra vào cảng; kiểm tra thân nhiệt, kê khai vào tờ khai y tế, kê khai hành trình của tàu và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình thuyền viên khi cần thiết.

Các chốt tại Trạm Kiểm soát Biên phòng sẽ có nhiệm vụ kiểm soát đối với các tàu cá có hành trình từ các tỉnh về, phải tiến hành kiểm tra (đo thân nhiệt, kê khai y tế) và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình thuyền viên khi cần thiết. Tàu cá có thông tin đi nước ngoài về, lực lượng của chốt phải lập danh sách số thuyền viên đi trên từng tàu cá, phối hợp với các lực lượng chức năng và ngành y tế địa phương theo dõi, kịp thời xử lý khi tàu về bờ.