Làm rõ thông tin 44% người dân phải “bôi trơn” mới được cấp sổ đỏ

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai xác minh thông tin 44% số người làm thủ tục cấp "sổ đỏ" phải “bôi trơn” mới làm xong thủ tục.

Làm rõ thông tin 44% người dân phải “bôi trơn” mới được cấp sổ đỏ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo như trên ngay sau khi nhận được phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả điều tra khảo sát hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2015.

Theo đó, kết quả cho thấy tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xu hướng gia tăng ở các địa phương, có khoảng 44% số người làm thủ tục cấp sổ đỏ phải “bôi trơn” mới làm xong thủ tục.

Để làm rõ các thông tin trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai khẩn trương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vấn đề, báo cáo Bộ.

Đồng thời công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai nói chung và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các địa phương nói riêng; đồng thời công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.

Theo Bizlive